Coachande samtal/Taktil massage

Jag har i över 10 år använt mig av denna metod.

Med den här metoden hjälper jag dig att:

  •  förebygga stress
  • hantera stress i olika situationer
  • Hjälper till vid utbrändhet
  • Metoden hjälper dig att stärka din inre trygghet