19. aug, 2020

acceptans

"Allt som vi accepterar här i livet förändras. Lidandet måste alltså övergå i kärlek. Det är det som är det stora MYSTERIET"

Katherine Mansfield"